Østlandets Blad

Antall i husstanden

name
Østlandets Blad
Styrt av Amedia Salg og Marked
Lokale nyheter Norge
Full skjerm

Beskrivelse

Velg om du vil nå aleneboende, par eller familier.

Mulige valg

1 i husstanden: 

2 i husstanden: 

3+ i husstanden: 

Metodikk

Her gjør vi oppslag mot leserens bostedsadresse og ser hvor mange mennesker som er registrert i leserens husstand.