Østlandets Blad

Botid 3 måneder eller mindre

name
Østlandets Blad
Styrt av Amedia Salg og Marked
Lokale nyheter Norge
Full skjerm

Beskrivelse

Nå lesere som nylig har flyttet

Metodikk

Her beregner vi botid basert på registrerte adresseendringer. 

Alle som har vært registrert på sin nåværende adresse i 3 måneder eller mindre inkluderes i målgruppen.