Østlandets Blad

Biler i husholdningen

name
Østlandets Blad
Styrt av Amedia Salg og Marked
Lokale nyheter Norge
Full skjerm

Beskrivelse

Valgmuligheter

  • Ingen bil
  • Én bil 
  • To eller flere biler 

 

Metodikk

Datakilde er Motorvognregisteret. 

Oppslag gjøres for å finne antall biler registrert på en adresse. Vi tar hensyn til kjønn og fødselsår for å mer treffsikkert identifisere husholdninger.