Østlandets Blad

Høy kjøpekraft

name
Østlandets Blad
Styrt av Amedia Salg og Marked
Lokale nyheter Norge
Full skjerm

Beskrivelse

Lesere med en inntekt på 600 000+ eller en formue på 1 000 000+.

 

Metodikk

I hver grunnkrets grupperer vi sammen beboerne med samme alder 
og kjønn. Deretter ser vi på gjennomsnittlig ligningsinntekt og formue 
for hver gruppe. 

De gruppene hvor gjennomsnittet overstiger 600 000 i ligningsinntekt, 
eller 1 000 000 i ligningsformue, inkluderes i målgruppen.